Atenció personalitzada i comandes per telèfon al 930.153 890. Horari de 9:00 h a 14:00 h de dilluns a divendres.

TERMES I CONDICIONS GENERALS PER  A LA VENDA EN LÍNIA

www.jeanpierremarne.com

 1. DISPOSICIONS GENERALS

1.1 Identitat del venedor

www.jeanpierremarne.com  (en endavant, el “Lloc Web”) és un lloc  Web de la societat IMUNOHEALTH, S. L. amb domicili social a TEIÀ, carrer Santa Rosalía, 35, 08329 inscrita al Registre Mercantil de Barcelona al Volum 38398, Foli 0012, Secció GENERAL, Full 324434, Inscripció Segona, i C.I.F. B64139058 (en endavant, “JEANPIERREMARNE”).

1.2 Identitat del Comprador

Als efectes del present document, per “Comprador” s’entendrà qualsevol persona que compri productes de JEANPIERREMARNE al lloc Web. Tanmateix, es disposa que el Comprador haurà de tenir capacitat jurídica suficient per subscriure contractes.

1.3 Termes i condicions generals de venda

L’objecte dels presents Termes i condicions generals de venda és definir les condicions i els procediments de la venda en línia de productes JEANPIERREMARNE al Lloc Web.

JEANPIERREMARNE INSTA AL COMPRADOR A LLEGIR AQUESTS TERMES I CONDICIONS GENERALS DE  VENDA ABANS D’INICIAR EL PROCÉS DE COMPRA, AIXÍ COM A IMPRIMIR-NE UNA CÒPIA I GUARDAR-LA  PER A LA SEVA INFORMACIÓ.

En seleccionar la casella corresponent, el Comprador reconeix que ha llegit i accepta els termes.

Si el Comprador no accepta els Termes i condicions generals de venda, no podrà realitzar comandes de productes JEANPIERREMARNE  per al Lloc Web ni per telèfon.

JEANPIERREMARNE es reserva el dret de modificar els Termes i condicions generals de venda en qualsevol moment, sense previ avís, encara que s’especifica que els termes que són d’aplicació a la venda són aquells que el Comprador accepta en tramitar la seva comanda.

1.4 Informació sobre els productes

El Comprador podrà, abans de tramitar la seva comanda, comprovar al Lloc Web les característiques bàsiques i el preu dels productes que desitgi sol·licitar, fent clic sobre els mateixos.

JEANPIERREMARNE es reserva el dret d’afegir nous productes, eliminar-ne alguns o canviar el seu aspecte o preu en qualsevol moment. La informació sobre els productes i els preus aplicables són els que figuren al Lloc Web en el moment en què el Comprador confirma la seva comanda.

1.5 Servei al client

Contacti amb el servei d’atenció al client de JEANPIERREMARNE si desitja obtenir qualsevol informació, realitzar qualsevol pregunta o que l’assessorin en la seva comanda de productes; així com si desitja plantejar qualsevol suggeriment o una altra comunicació sobre assumptes relacionats amb l’activitat de JEANPIERREMARNE:

– per telèfon al  número 930.153.890.

– a través de la secció de contacte al Lloc Web.

– per correu electrònic a l’adreça: info@jeanpierremarne.com

– per correu postal, a la següent adreça: Escultor Llimona, 5 08328 Alella. Espanya

 1. LA COMANDA

2.1 A continuació s’expliquen les diverses etapes d’una comanda:

2.1.1 Sol·licitud al Lloc Web

El Comprador selecciona els productes que desitja i els afegeix a la secció “La seva cistella”. Pot verificar els detalls de la compra prevista i canviar-los en qualsevol moment.

Tot seguit, el Comprador ha de validar les seves dades, l’adreça de facturació, la ubicació i la forma de d’entrega i seleccionar el mètode de  pagament.

Quan el Comprador confirma la seva comanda fent clic a la icona “Confirmar pagament”, es considera que ha acceptat definitivament els continguts i les condicions de la comanda, els preus, les característiques, les quantitats i les dates de lliurament dels productes sol·licitats.

La comanda es converteix aleshores en definitiva.

El Comprador realitzarà la comanda i rebrà la confirmació de la seva comanda en català.

2.1.2 Comanda telefònica        

El Comprador també pot realitzar una comanda trucant el número 930.153.890

2.2 Confirmació de la comanda

Entre les 24/48 hores des de la finalització de la comanda, JEANPIERREMARNE envia al Comprador un correu electrònic on es resumeixen els termes i condicions de la comanda.

El Comprador pot realitzar un seguiment de l’estat de la comanda i descarregar la factura en la secció “El seu compte” del Lloc Web.

2.3 No disponibilitat de productes

En el cas que un producte no estigui disponible després d’efectuar una comanda, el Comprador serà informat de les conseqüències que tindrà a la seva comanda en el moment de l’entrega. Només es facturaran els productes lliurats.

2.4 Cancel·lació de la comanda

JEANPIERREMARNE es reserva el dret a cancel·lar qualsevol comanda per motius legítims, i especialment:

– en casos en que la informació facilitada pel Comprador sigui incompleta o inexacta;

– en cas de falta de pagament o pagament parcial de quantitats degudes pel Comprador.

El Comprador podrà cancel·lar la seva comanda mitjançant l’exercici del seu dret de desistiment de conformitat amb les condicions estipulades a la clàusula 6 “Dret de desistiment”.

 1. PREUS

3.1 Preu

Els preus de venda dels productes JEANPIERREMARNE s’indiquen en euros, amb tots els impostos nacionals inclosos a la tarifa en vigor al  dia en què es realitzi la comanda, i excloses les despeses  d’enviament, que dependran de l’opció seleccionada pel Comprador.

3.2 Preu i impost d’importació

Al pas final del procés de compra del nostre Web apareix un convertidor de divises on es pot realitzar la conversió a la seva moneda. A JEANPIERREMARNE el cobrament es fa sempre en Euros amb la qual cosa el preu en una altra divisa pot variar d’un dia a un altre.

Els preus indicats a la nostra pàgina Web no inclouen els impostos internacionals o d’altres impostos de duana o honoraris de l’administració que el paquet pugui incórrer en arribar al país de destí. La gran majoria dels enviaments són entregats lliures de deures i impostos de duana o honoraris de l’administració; tanmateix, l’agència de duanes del país de destí pot seleccionar la seva ordre per inspeccionar-la i li podrien cobrar impostos i deures a la seva ordre. Aquests impostos varien de país a país i no són coberts per JEANPIERREMARNE.

 1. CONDICIONS DE PAGAMENT

4.1 El pagament es realitzarà  mitjançant:

– la passarel·la de  pagament PayPal,

– transferència bancària al compte ES89 0182 6542 6002 0150 8469 del BBVA, indicant a l’assumpte el nom del comprador i la referència de comanda.

No s’accepta el pagament mitjançant xec.

Es recorda que, de conformitat amb l’article 37 de la Llei 16/2009, de 13 de novembre, de serveis de pagament, el compromís de pagament realitzat mitjançant una targeta bancària és irrevocable. En proporcionar informació sobre la seva targeta bancària, el Comprador autoritza el càrrec a la seva targeta.

4.2 El Propietari haurà de facilitar el seu número de targeta, la data de caducitat i el codi de seguretat (número de 3 dígits al  dors de la targeta).

4.3 Tota l’operació s’efectuarà en mode encriptat i les dades bancàries del Comprador no transitaran pel Lloc Web.

4.4 Pagament segur

A JeanPierreMarne tenim les claus (Keys) de seguretat més recents. El protocol Secure Sockets Layer (SSL) certifica que la comunicació amb la nostra pàgina és segura i que les seves dades estan sota claus de xifratge. A més a més totes les comandes s’emmagatzemen separadament utilitzant, les claus de xifrat PGP i són tractats individualment per incrementar la protecció contra tota activitat fraudulenta.

 1. LLIURAMENT I ENTREGA

5.1 Procediments de lliurament i entrega

En efectuar una comanda, el Comprador podrà escollir el mètode d’entrega que més li  convingui entre els proposats.

5.2 Terminis de lliurament i entrega

El termini de lliurament dels productes dependrà de l’opció seleccionada pel Comprador en el moment de realitzar la comanda.

En qualsevol cas, llevat de força major o escassetat d’inventari, o vaga de transport i/o servei postal, els productes hauran de lliurar-se al Comprador en un termini de 30 dies a partir de la confirmació de la comanda.

En el cas que la mercaderia es torni a JEANPIERREMARNE perquè el Comprador no pren possessió del paquet que contenia els productes, es reemborsarà al Comprador el import de la comanda, després de la deducció de les despeses d’enviament.

5.3 Verificació de la comanda en el moment de la recepció

El Comprador haurà de verificar tot seguit l’estat del paquet a efectes d’exposar les seves reserves  directament al transportista en el moment del lliurament i entrega del paquet. No es podran plantejar posteriors reclamacions sobre l’estat del paquet davant el servei d’atenció al client de JEANPIERREMARNE.

El Comprador haurà de verificar que el lliurament reuneix els requisits especificats a la comanda i notificar com més aviat millor qualsevol defecte o incompliment al servei d’atenció al client de JEANPIERREMARNE.

 1. DRET DE DESISTIMENT

6.1 Dret de desistiment

El Comprador té dret a desistir de la seva comanda sense cap motiu, dintre d’un termini de catorze (14) dies naturals a partir de la recepció de la comanda. Si el període de catorze (14) dies finalitzés un dissabte, un diumenge o un dia festiu, s’ampliarà fins el següent dia hàbil.

Per exercitar aquest dret, el Comprador haurà de, abans que s’extingeixi el termini de desistiment, informar JEANPIERREMARNE del seu desig mitjançant una declaració inequívoca que consistirà en:

– la complementació del formulari de desistiment disponible en el Lloc Web a la secció “El seu compte”;

– o mitjançant una carta o correu electrònic dirigit al servei d’atenció al client de JEANPIERREMARNE (vegi’s la clàusula 1.5 de les presents Condicions generals de venda), que inclogui la següent informació: nom, adreça postal, el número de telèfon, el número de comanda i l’adreça de correu electrònic.

6.2 Devolució dels productes

– En un termini màxim de set (7) dies naturals des de la sol·licitud de retractació, el producte en qüestió, així com la resta d’elements subministrats en el moment de la compra del producte en qüestió, i en l’embalatge original intacte, hauran de tornar-se a la següent adreça : Escultor Llimona, 5 Alella, 08328, acompanyats del formulari de devolució (disponible en la secció “El seu compte” del Lloc Web).

Per motius d’higiene i seguretat, els productes hauran de conservar el precinte de seguretat original i sense obrir i/o sense utilitzar, i hauran de tornar-se en el seu embalatge complert i original, intactes i  en perfectes condicions per a la revenda. Obrir aquests productes els converteixen en no aptes per a futures vendes.

En conseqüència, no es podran reemborsar, acceptar ni intercanviar els productes JEANPIERREMARNE que estiguin oberts , danyats o fets malbé, o que el seu embalatge original  estigui danyat o fet malbé .

6.3 Condicions de  reemborsament per als productes pertinents

Les devolucions acceptades per JEANPIERREMARNE suposaran el reemborsament dels productes pertinents, en un període de 14 dies naturals a partir de la verificació qualitativa i quantitativa dels productes tornats.

Els costs de devolució del producte són responsabilitat del Comprador: no s’acceptaran els paquets enviats a ports a pagar a destinació o contra reembors.

Els productes no acceptats es tornaran a ports a pagar a destinació al Comprador.

 1. GARANTIA OBLIGATÒRIA DE COMPLIMENT I DE VICIS OCULTS

El Comprador es beneficiarà de la garantia legal de compliment establerta en l’article 114 del Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel que s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris, segons el qual disposa d’un període d’actuació de dos anys a partir del lliurament dels productes.

 1. LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT

8.1 JEANPIERREMARNE no respondrà en cas de pèrdua o danys originats per intrusió fraudulenta d’un tercer que condueixi a la modificació de la informació disponible al Lloc Web, en cas d’incompliment per part del Comprador, o en casos de força major, a saber, esdeveniments que siguin imprevisibles, inevitables o independents de la voluntat de JEANPIERREMARNE.

8.2 Si, malgrat tot, es considerés JEANPIERREMARNE responsable, a causa d’una pèrdua soferta  pel Comprador ocasionada per un incompliment o un compliment inadequat dels seus serveis, aquesta responsabilitat estarà limitada al import de la comanda pagada pel Comprador a JEANPIERREMARNE.

 1. DISPOSICIONS DIVERSES

9.1 El fet que JEANPIERREMARNE no utilitzi una disposició dels Termes i condicions generals de venda amb relació al Comprador no es podrà interpretar com una renúncia al dret a invocar aquesta disposició.

9.2 Si una de les disposicions dels Termes i condicions generals de venda es declarés invàlida, en tot o parcialment, les altres disposicions i la resta dels drets i obligacions que es derivin dels mencionats Termes i condicions generals de venda  romandran sense canvis i continuaran sent  aplicables.

9.3 En general, s’estipula mitjançant acord exprés entre JEANPIERREMARNE i el Comprador que els correus electrònics tindran validesa entre les parts d’una manera equivalent al dels sistemes d’enregistrament automàtic utilitzats al Lloc Web, sobretot pel que fa al contingut i a la data de la comanda.

 1. DADES PERSONALS

10.1 La informació recopilada constituirà l’objecte del processament de dades necessari per a la gestió d’un arxiu de clients, inclòs l’enviament de correus electrònics, així com per a la gestió, l’enregistrament i la supervisió de comandes, lliuraments i factures. El receptor d’aquestes dades serà JEANPIERREMARNE i els seus proveïdors de serveis. JEANPIERREMARNE podrà utilitzar les dades personals amb fins d’interès comercial per correu postal si el Comprador no manifesta la seva oposició i/o via SMS/MMS, supeditat a l’obtenció de l’autorització expressa prèvia del Comprador.

10.2 A tenor del disposat en la “Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal”, el Comprador disposarà d’un dret d’accés, a la informació relacionada amb ell, de rectificació i de cancel·lació de les seves dades personals, mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a la secció “Contacti amb nosaltres” o mitjançant l’enviament d’una carta a la següent adreça: Escultor Llimona, 5, Alella 08328, Espanya .

Així mateix, el Comprador podrà oposar-se al processament de la informació relacionada amb ell per raons legítimes, a través dels mitjans exposats anteriorment.

 1. DRETS DE PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

11.1 El Lloc Web i tots els elements en aquest lloc disponibles són propietat exclusiva de IMUNOHEALTH, S. L. o de la seva societat matriu. Queda estrictament prohibit divulgar, modificar, transmetre o reproduir el Lloc Web, en tot o en part, en qualsevol forma. Sense la prèvia autorització per escrit de IMUNOHEALTH, S. L., es prohibeix la inserció d’enllaços en la totalitat o en part del Lloc Web.

11.2 IMUNOHEALTH, S.L. o la seva societat matriu són també els propietaris de les marques JEANPIERREMARNE, oportunament dipositades i registrades . El Comprador es compromet a no efectuar cap ús de les marques de JeanPierreMarne i, en termes més generals, a no infringir els drets de propietat industrial i intel·lectual de IMUNOHEALTH, S. L. o de la seva societat matriu.

 1. LLEI APLICABLE / JURISDICCIÓ

12.1 ELS PRESENTS TERMES I CONDICIONS GENERALS ESTAN SUBJECTES A LA LEGISLACIÓ ESPANYOLA.  

12.2 QUALSEVOL ACTUACIÓ JUDICIAL QUE ES DERIVI DEL CONTEXT DEL PRESENT DOCUMENT ESTARÀ SUBJECTA A LA JURISDICCIÓ EXCLUSIVA DELS TRIBUNALS DEL DOMICILI DE JEANPIERREMARNE , TAMBÉ EN EL CAS DE RECLAMACIONS DE GARANTIA O PLURALITAT DE DEMANDATS.

SWISS
BEAUTY

JeanPierreMarne - Copyright © 2015
info@jeanpierremarne.com Tel. 930.153.890

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies